Rádio Plus

Grafický návrh a výroba internetovej prezentácie pre rádio Plus. www.radioplus.sk Rádio Plus

Jemné Melódie

Grafický návrh a výroba internetovej prezentácie pre rádio Jemné Melódie /2010-2012/ www.jemnemelodie.sk Jemné Melódie