GATTA Slovakia

Grafický návrh zľavovej karty pre spoločnosť Gatta – nová kolekcia Britney Spears GATTA Slovakia