Rádio Plus

Grafický návrh a výroba internetovej prezentácie pre rádio Plus. www.radioplus.sk