AM Molet

Grafický návrh a výroba internetovej prezentácie pre spoločnosť AM Molet. AM Molet

Jemné Melódie

Grafický návrh a výroba internetovej prezentácie pre rádio Jemné Melódie /2010-2012/ www.jemnemelodie.sk Jemné Melódie