Rádio Plus

Grafický návrh a výroba internetovej prezentácie pre rádio Plus. www.radioplus.sk Rádio Plus

Aquamax

Grafický návrh a výroba internetovej prezentácie pre spoločnosť Madika s.r.o. www.aquamax.sk Aquamax

DJ Peter Dóczy

Grafický návrh a výroba jednoduchej internetovej prezentácie pre DJ-a. www.peterdoczy.sk DJ Peter Dóczy