Creative brief slúži ako podklad na vytvorenie návrhov scenára rozhlasového/televízneho produktu, o ktorý máte záujem (televízny spot, rozhlasový spot, čítaný oznam, sponzorský odkaz, súťaž, rozhovor). Z tohto briefu musí byť jasné, čo chceme povedať konkrétnej cieľovej skupine a čo od reklamnej kampane očakávate. Čím lepšie je brief spracovaný, tým lepšie výsledky dosiahneme.


ZÁKLADNÉ INFO


O KAMPANI

1. Reklamný produkt
Aký reklamný produkt požadujete vytvoriť?


2. Typ reklamy
Čo ideme komunikovať?


3. Komunikačné posolstvo
Čo hlavne chcete v reklame povedať?


4. Vaše očakávanie
Čo očakávate od kampane?